محصولات ایمنی پاد

کپسول آتش نشانی

 • Part .no B1


  کپسول 1 کیلویی پودری NSP


 • Part .noB2


  کپسول 2 کیلویی پودری NSP


 • Part .no B3


  کپسول4کیلویی پودری NSP


 • Part .no B4


  کپسول 6کیلویی پودری NSP


 • Part .no B5


  کپسول 12کیلویی پودری NSP


 • Part .no B6


  کپسول 50 کیلویی تحت فشار


 • Part .no B7


  کپسول 50 کیلویی بالن دار


 • Part .no B8


  کپسول آتش نشانی آب وگاز


 • Part .no B9


  کپسول استیل آب و فوم


 • Part .no B10


  کپسول آتش نشانی CO2


 • Part .no B11


  کپسول 25 کیلویی CO2


 • Part .no B12


  کپسول یک بار مصرف


 • Part .no B13


  پکیج اطفا حریق CO2


 • Part .no B14


  توپ مخصوص پرتاپ درون آتش


 • Part .no B15


  کپسول اتوماتیک گاز هالون


 • Part .no B16


  V


 • Part .noB17


  شیر کپسول 50و25 کیلویی


 • Part .no B18


  شیر کپسول پودری


 • Part .no B19


  درجه کپسول


 • Part .no B20


  بوقی کپسول co2


 • Part .no B21


  شیلنگ های انواع کپسول آتش نشانی


 • Part .no B22


  شیلنگ شیپورک کپسول CO2


 • Part .no B23


  بست دیواری کپسول آتش نشانی


 • Part .no B24


  انواع سیلندر داخل کپسول


 • Part .no B24


  بست کمربندی دور کپیسول


 • Part .no B25


  واشر گلویی کپسول