محصولات ایمنی پاد

سایر تجهیزات

 • Part .no B110


  توربکس


 • Part .no B111


  فن تخلیه دود و دمنده هوا


 • Part .no B112


  موبایل فوم


 • Part .no B113


  پرژکتور قابل حمل


 • Part .no B114


  چراغ قوه f خم


 • Part .no B115


  پتوی نسوز


 • Part .no B116


  تبر آتش نشانی


 • Part .no B117


  دیلم


 • Part .no B118


  نردبان آتش نشانی


 • Part .no B119


  سطل آتش نشانی


 • Part .no B120


  فوم (کف) آتش نشانی سبک و سنگین