محصولات ایمنی پاد

امداد و نجات

 • Part .no B170


  برانکارد امداد و نجات


 • Part .no B171


  برانکارد تاشو


 • Part .no B171A


  چشم شوی دیواری


 • Part .no B172


  بسکت حمل بیمار


 • Part .no B173


  سه پایه امداد نجات


 • Part .no B174


  ست قیچی هیدرولیکی Lukas


 • Part .no B175


  زنده یاب


 • Part .no B176


  وینچ کششی


 • Part .no B177


  جک بادی lifting bag


 • Part .no B178


  دوش و چشم شوی


 • Part .no B179


  چشم شوی پرتابل


 • Part .no B180


  جعبه کمکهای اولیه دیواری


 • Part .no B181


  جعبه کمکهای اولیه سامسونتی


 • Part .no B182


  جلیقه نجات


 • Part .no B183


  حلقه نجات


 • Part .no B184


  دمنده و مکنده دود و هوا


 • Part .no B185


  طناب استاتیک و دینامیک


 • Part .no B186


  طناب ابریشمی


 • Part .no B187


  آژیر اعلام خطر دستی


 • Part .no B188


  بلند گوی دستی


 • Part .no B189


  تبر عایق برق


 • Part .no B190


  چکش مخصوص شکستن شیشه و کمربند بر


 • Part .no B191


  انگشتر بر دستی


 • Part .no B192


  بادنما