محصولات ایمنی پاد

petzl

 • Part .noB130


  کمربند هارنس AVAO


 • Part .no B131


  کمربند هارنس AVAO-BOD-CROLL-FAST


 • Part .no B132


  کمربند هارنس NEWOTON


 • Part .no B133


  کمربند هارنس NEWOTON-FAST-JAK


 • Part .no B134


  کمربند هارنس نشیمن SEQUOIA


 • Part .no B135


  کمربند هارنس نشیمن AVAO-SIT


 • Part .no B136


  کمربند هارنس نشیمن FALCON


 • Part .no B137


  کوله حمل لوازم PORTAGE-30L


 • Part .no B138


  گیره طناب مخصوص صعود ASCENSION


 • Part .no B139


  لنیارد قابل تنظیم GRILLON-HOOK


 • Part .no B140


  ابزار توقف(ترمز) ASAP


 • Part .no B141


  ابزار توقف(ترمز) ASAP-LOCK


 • Part .no B142


  ابزار فرود HUIT


 • Part .no B143


  ابزارفرود I'D-S


 • Part .no B144


  ابزار فرود RACK


 • Part .no B145


  ابزار فرود RIG


 • Part .no B146


  پروسیک مکانیکی ZIGZAG


 • Part .no B147


  تکیه گاه باقابلیت تنظیم سریع GRILLON


 • Part .no B148


  سیستم فرار EXO


 • Part .no B149


  چراغ روپیشانی PIXA-1


 • Part .no B150


  چراغ روپیشانی PIXA-2


 • Part .no B151


  چراغ روپیشانی PIXA


 • Part .no B152


  چراغ روپیشانی PIXA-3R


 • Part .no B153


  چراغ روپیشانی DUO-LED-5


 • Part .no B154


  چراغ روپیشانی DUO-LED-14


 • Part .no B155


  چراغ روپیشانی DUOBELT-LED-5


 • Part .no B156


  چراغ روپیشانی ULTRA-VARIO


 • Part .no B157


  چراغ روپیشانی TIKKA-PRO


 • Part .no B158


  صندلی نشیمن PODIUM


 • Part .no B159


  کلاه ایمنی ALVEO-BEST


 • Part .no B160


  کلاه ایمنی ALVEO-VENT


 • Part .no B161


  طناب استاتیک و دینامیک


 • Part .no B162


  قلاب بزرگ (اتصال دهنده)


 • Part .no B163


  کارابین بیضی شکل