محصولات ایمنی پاد

عینک جوشکاری

 • Part .no A252


  شیشه عینک و ماسک جوشکاری


 • Part .no A253


  عینک اتوماتیک جوشکاری


 • Part .no A254


  عینک بغل دار جوشکاری


 • Part .no A255


  عینک جوشکاری دوجداره شیشه گرد


 • Part .no A256


  عینک جهت نصب بر روی کلاه ایمنی رویت مذاب و جوشکاری


 • Part .no A257


  عینک حوشکاری دوجداره شیشه ماسک خور


 • Part .no A258


  عینک گرد شیشه سفید و دودی