محصولات ایمنی پاد

سایر دستکش ها

 • Part .no A380


  دستکش نسوز آلومنویم دار


 • Part .no A381


  دستکش ضد برودت تا دمای 360C


 • Part .no A382


  دستکش ضد برودت ansell-23-700


 • Part .no A383


  دستکش ضد برودت دمای 20c


 • Part .no A384


  دستکش ضد برش و ضد حرارت Ansell


 • Part .no A385


  دستکش ضد حرات ansell-42-445


 • Part .no A386


  دستکش آتش نشانی چرمی Chiba


 • Part .no A387


  دستکش عملیاتی آتش نشانی


 • Part .no A388


  دستکش ضد لرزش Ansell


 • Part .no A389


  دستکش ضد لرزش FOX


 • Part .no A390


  A390


 • Part .no A391


  دستکش فلزی بلند (سلاخی)


 • Part .no A392


  دستکش لاتکس معاینه


 • Part .no A393


  دستکش معاینه وینیل


 • Part .no A394


  دستکش یک بار مصرف کیسه فریزری


 • Part .no A395


  دستکش فوتر زمستانی