محصولات ایمنی پاد

دستکش های کف مواد همه کاره

 • Part .no A303


  دستکش ضد برش MIDAS


 • Part .no A304


  دستکش ضد برش ضخیم


 • Part .no A305


  دستکش ضد برش BUFFALO


 • Part .no A306


  دستکش ضد برش ضخیم بوفالو lux


 • Part .no A307


  ضد برش معمولیfبوفالو


 • Part .no A308


  دستکش کاموایی با نخ

                                kevlar

 • Part .no A310


  دستکش کف مواد طوسی(همه کاره)


 • Part .no A311


  دستکش کف مواد طوسی


 • Part .no A312


  دستکش کف مواد قرمز مشکی


 • Part .no A313


  دستکش کف موادpu-Ansell-11-840


 • Part .no A314


  دستکش کف مواد مونتاژکاری PU


 • Part .no A315


  دستکش کف مواد همه کاره Ansell-11-624


 • Part .no A316


  دستکش کف مواد همه کاره-Ansell-11-830


 • Part .no A317


  دستکش کف مواد نیتریلی-SHELTER


 • Part .no A318


  دستکش کف موادژلاتینی


 • Part .no A319


  دستکش تمام مواد کف سیرابی


 • Part .no A320


  دستکش کف مواد سیرابی مج کش دار


 • Part .no A321


  دستکش بافتنی کف ژله ای