محصولات ایمنی پاد

دستکشهای لاستیکی

 • Part .no A370


  دستکش لاستیکی استادکار


 • Part .no A371


  دستکش لاستیکی آشپز


 • Part .no A372


  دستکش لاستیکی بلند زنانه


 • Part .no A373


  دستکش ضد برق در ولتاژهای مختلف


 • Part .no A374


  دستکشهای لاستیکی ضخیم طرح یاسا در ابعاد مختلف