محصولات ایمنی پاد

دستکش های نخی

 • Part .no A350


  دستکش بافتنی


 • Part .no A351


  دستکش بافتنی با نخ KEVLAR


 • Part .no A352


  دستکش ضد برش و ضد حرارت Ansell


 • Part .no A353


  دستکش بافتنی خالدار MIDAS


 • Part .no A354


  دستکش بافتنی خالدار ایرانی


 • Part .no A355


  دستکش بافتنی خالدار چینی


 • Part .no A356


  دستکش نخی خالدار مچ قرمز


 • Part .no A357


  دستکش خالدار مچ سفید


 • Part .no A358


  دستکش خالدار ایرانی


 • Part .no A359


  دستکش نخی کجراه


 • Part .no A360


  دستکش نخی ضد حساسیت


 • Part .no A361


  دستکش ضد حرارت حوله ای بلند(نورمک)


 • Part .no A362


  دستکش ضد حرارت حوله ای مچ کشدار


 • Part .no A363


  دستکش نخی کاموایی زمستانی