محصولات ایمنی پاد

کلاه و ماسک های جوشکاری

 • Part .no A39


  ماسک اتوماتیک جوشکاری


 • Part .no A40


  ماسک کلاهی جوشکاری دوجداره تایوانی Blue-eagle


 • Part .no A41


  ماسک کلاهی با قابلیت نصب روی کلاه


 • Part .no A42


  ماسک جوشکاری دستی


 • Part .no A43


  ماسک دستی جوشکاری


 • Part .no A44

  ماسک دستی فیبری اخوان