محصولات ایمنی پاد

البسه جوشکاری و ریخته گری

 • Part .no A450


  کاپشن شلوار لی


 • Part .no A451


  کت و شلوار چرمی


 • Part .no A452


  کت چرمی


 • Part .no A453


  لباس آلومنیوم دار مخصوص ریخته گری و ورود به آتش


 • Part .no A454


  هود نسوز با روکش آلومنیوم


 • Part .no A455


  پیش بند آلومنیومی


 • Part .no A456


  مقنعه چرمی مخصوص جوشکاری


 • Part .no A457


  کلاه مقنعه چرمی


 • Part .no A458


  آستین بند چرمی


 • Part .no A459


  پابند چرمی چسبی


 • Part .no A460


  پیش بند چرمی