محصولات ایمنی پاد

البسه یک بار مصرف

 • Part .no A480


  لباس یکسره یه بار مصرف هواکش دار 3M


 • Part .no A481


  لباس یکسره 3M


 • Part .no A482


  لباس یکسره Tyvek


 • Part .no A483


  گان یک بار مصرف


 • Part .no A484


  گان پارچه ای


 • Part .no A485


  کلاه یک بار مصرف


 • Part .no A486


  کاور کفش