محصولات ایمنی پاد

سیستم های تنفسی

 • Part .no A103


  سیستم تنفسی پرتابل در ظرفیتهای مختلف-Spasciani


 • Part .no A104


  سیستم تنفسی همایلی-Spasciani


 • Part .no A105


  سیستم هوارسان-Spasciani


 • Part .no A106


  سیستم پلایش هوا همراه با هود سند بلاست کاری-Spasciani


 • Part .no A107


  سیستم تنفسی چرخدار (ارابه-ای) با ظرفیتهای بالا


 • Part .no A108


  سیلندر کامپوزیتی Derager


 • Part .no A109


  کوله سیستم تنفسی Derager-pss3000


 • Part .no A110


  کوله سیستم تنفسی Derager-pss5000


 • Part .no A111


  کوله سیستم تنفسی Derager-pss7000


 • Part .no A112

  ماسک تمام صورت Derager-fps-7000

 • Part .no A113


  ماسک تمام صورت Derager-ponorama-nova