محصولات ایمنی پاد

تجهیزات سیمبانی

 • Part .no A565


  لباس ضد آرک


 • Part .no A566


  هود انتی آرک


 • Part .no A567


  کلاه و شیلد انتی فلش و آنتی آرک


 • Part .no A568


  کمربند سیمبانی


 • Part .no A569


  بوت عایق برق فشار قوی PEZZOL


 • Part .no A570


  پوتین عایق برق فشار قوی PEZZOL


 • Part .no A571


  پوتین عایق برق فشار قوی مشکی PEZZOL


 • Part .no A572


  کیف ابزار چرمی


 • Part .no A573


  رکاب مخصوص تیر برق


 • Part .no A574


  دستکش ضد برق در ولتاژهای مختلف


 • Part .no A575


  دستکش کاور عایق برق


 • Part .no A576


  عصای عایق برق


 • Part .no A577


  کفی عایق برق


 • Part .no A578


  کفی عایق برق در ولتاژهای مختلف


 • Part .no A579


  چهار پایه عایق برق