محصولات ایمنی پاد

تجهیزات ترافیکی جاده ای

 • Part .no E1


  مخروط ترافیکی سنگین PVC در ابعاد مختلف


 • Part .no E2


  مخروط ترافیکی 65 سانت


 • Part .no E3


  مخروط 45 سانت


 • Part .no E4


  مخروط ترافیکی تاشو


 • Part .no E5


  استوانه ترافیکی ساده


 • Part .no E6


  استوانه ترافیکی فنری


 • Part .no E7


  سرعتگیر 33×90


 • Part .no E8


  سرعتگیر لاستیکی


 • Part .no E9


  سرعتگیر


 • Part .no E10


  جداکننده خیابانی


 • Part .no E11


  بشکه ترافیکی


 • Part .no E11A


  بولارد


 • Part .no E12


  نیوجرسی در ابعاد مختلف


 • Part .no E13


  ضربه گیر ستون


 • Part .no E14


  آینه ترافیکی در قطرهای مختلف


 • Part .no E15


  چشم ببری (رفلکتور)


 • Part .no E16


  چشم گربه ای(رفلکتور)


 • Part .no E17


  چشم گربه ای خورشیدی


 • Part .no E18


  استاد شهری


 • Part .no E19


  ایست دستی پلاستیکی


 • Part .no E20


  ایست دستی چراغدار


 • Part .no E21


  زنحیر پلاستیکی


 • Part .no E22


  تابلوهای ترافیکی خورشیدی (سولار)


 • Part .no E23


  اورکت راهداری


 • Part .no E24


  مثلث